BÁN ĐẠO CỤ TRONG GAME

Vui lòng liên hệ AD ZALO" 0838166477

Giá Bán Ruby

Mệnh Giá Mua = Thẻ Gate + ZingMua = Chuyển khoản(Ngân hàng hoặc ví Momo)
100 nghìn100v200v
200 nghìn200v400v
500 nghìn600v1500v
1 triệu1500v4000v

Giá Bán Gương Gà

Mệnh Giá Mua = Thẻ Gate + ZingMua = Chuyển khoản(Ngân hàng hoặc ví Momo)
100 nghìn100v200v
200 nghìn200v400v
500 nghìn600v1500v
1 triệu1500v4000v

Giá Bán Tuyệt Kỹ Vũ Khí

Mệnh Giá Mua = Thẻ Gate + ZingMua = Chuyển khoản(Ngân hàng hoặc ví Momo)
100 nghìn300v360v
200 nghìn600v720v
500 nghìn1500v1800v
1 triệu3000v3600v

Giá Bán Linh Hồn Vũ Khí

Mệnh Giá Mua = Thẻ Gate + ZingMua = Chuyển khoản(Ngân hàng hoặc ví Momo)
100 nghìn300v600v
200 nghìn600v1200v
500 nghìn1500v4000v
1 triệu4000v10000v

Giá Bán Đá Nâng Vóng Sáng

Mệnh Giá Mua = Thẻ Gate + ZingMua = Chuyển khoản(Ngân hàng hoặc ví Momo)
100 nghìn1000v1500v
200 nghìn2000v3000v
500 nghìn10000v15000v
1 triệu25000v50000v

Giá Bán Cash

Mệnh Giá Mua = Thẻ Gate + ZingMua = Chuyển khoản(Ngân hàng hoặc ví Momo)
100 nghìn15 tỷ21 tỷ
200 nghìn30 tỷ42 tỷ
500 nghìn75 tỷ105 tỷ
1 triệu150 tỷ210 tỷ